Д-р Ралица Боговска-Гигова

Дентален консултант

Д-р Ралица Боговска-Гигова е дипломиран лекар по дентална медицина с изразен интерес в областта за развитие на денталните грижи за децата на принципите, политиката и философията на ДЕНТАЛНИЯ ДОМ.

Д-р Боговска-Гигова предлага и предоставя информация за профилактиката на бременни жени и малки деца след 6 месечна възраст.

Д-р Боговска-Гигова е асистент – преподавател в Медицински университет – София, факултет по Дентална медицина в Катедра Детска Дентална медицина.

Запознайте се с Денталния дом на д-р Боговска-Гигова!